CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Quy định bảo mật thông tin:

Để đảm bảo tính bảo mật của website: sacauto.vn và bí mật thông tin cá nhân của Quý khách sacauto.vn đưa ra những quy định chung dành cho Quý khách tham quan, mua sắm, tất cả đều vì lợi ích của Quý khách hàng. Quý khách vui lòng xem kỹ các qui định sau:

1. Đối với khách mua:

sacauto.vn luôn cam kết sẽ bảo mật toàn bộ thông tin cá nhân của Quý khách khi tham quan và mua sắm tại sacauto.vn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi lại thông tin khi nhận được email yêu cầu của Quý khách. Quý khách có thể tham gia đóng góp,phản hồi ý kiến về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của sacauto.vn.

sacauto.vn được quyền xóa bỏ hoặc cung cấp các thông tin cá nhân của Quý khách đến các cơ quan có thẩm quyền nếu Quý khách vi phạm những điều sau:

– Phát tán virus, tấn công trang website: sacauto.vn

– Cố ý lợi dụng giao dịch trên sacauto.vn để truyền bá những tin tức, hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục và phong tục tập quán của người Việt Nam.

2. Bản quyền website:

Mọi thông tin trên sacauto.vn bao gồm các chi tiết sản phẩm, hình ảnh, bài viết, tư liệu có liên quan đều thuộc quyền sở hữu của sacauto.vn. Bất cứ hình thức sao chép nội dung, hình ảnh, thông tin đều phải được sư đồng ý bằng văn bản thỏa thuận của sacauto.vn.

Xin trân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách!